[Home Page]

Galerie KMD

Poznámka: Jasný důkaz, že katastrální pracoviště nevyužívají Ortofoto ČR v Nahlížení do katastru nemovitostí k identifikaci hrubých chyb na KMD v intravilánech obcí. Tuto chybu nelze objevit pochůzkou v terénu.

Nejdek u Hranic (okres Přerov) – pootočení kostela o 20 stupňů způsobující polohové chyby až 6,5 m.

k.ú. Nejdek u Hranic [702676], KP Hranice, druh mapy KMD (2010), vlastnické právo Římskokatolická farnost Bělotín (parcelní číslo st. 67).

Y = 508 645 X = 1 123 190

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=749619835&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 5. 6. 2014K opravě zákresu informace z 8.6.2015: Geometrické a polohové určení budovy st.67 v k.ú. Nejdek u Hranic bylo opraveno dle § 36 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon a § 44 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška.

V Nejdku se žádný zázrak neudál. Stávající kamenný kostel byl vybudován na starých základech kostela v letech 1751-1752, tedy před vytvořením unikátního díla první poloviny 19. Století – stabilního katastru.
Ing. Antonín Machanec
ředitel KP Hranice
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

redakce

vyvěšeno: 13.06.2014
poslední aktualizace: 08.06.2015
ID článku: 4522


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]