[Home Page]

Yuri Raizman vystoupí v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vedení Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na přednášku pana Dr. Yuri Raizmana z Izraele , který představí dne 26.6.2014 od 12 do 14 hodin nejnovější letecké kamerové fotogrammetrické systémy firmy VISIONMAP v prostorách Fakulty stavební ČVUT - příchod do přednáškové místnosti bude od vchodu do budovy fakulty vyznačen.

Ředitel VÚGTK,v.v.i., Ing. Karel Raděj, CSc.

vyvěšeno: 25.06.2014
ID článku: 4532

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel VÚGTK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] DPZZ domova [Pošta]