[Home Page]

Cena časopisu Zeměměřič v roce 2007

Na Setkání geodetů v červnu 2007 ve Skalském dvoře se hovořilo také o kvalitě práce v katastru nemovitostí. Naléhal jsem zde na ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK, ing. Lumíra Nedvídka, abychom o kvalitě geodetických prací v katastru nemluvili jen obecně, ale abychom to demonstrovali třeba na práci inspektorů ZKI a konkrétních případech porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Odbor kontroly a dohledu dokonce převzal cenu časopisu Zeměměřič k sobě do úschovy, aby ji načal až rubriku Z rozhodovací praxe na Webu Zeměměřiče naplní dalšími příklady (od roku 2006 do udělení ceny jich bylo již 7!).

Od té doby zveřejnil časopis Zeměměřič těch rozhodnutí spoustu desítek.

redakce

vyvěšeno: 25.06.2014
ID článku: 4533


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]