[Home Page]

Zemřel docent František Krpata

Doc. Ing. František Krpata, CSc. vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v roce 1962. Pracoval 5 let v Geodetickém a kartografickém ústavu v Praze, poté v n. p. Inženýrská geodézie Praha v oddělení technického rozvoje. V prosinci 1968 nastoupil na katedru speciální geodézie FSv ČVUT, v roce 1973 přešel na katedru vyšší geodézie, kde se podílel na budování a rozvíjení elektronické laboratoře a na výuce předmětu Elektronické metody. V roce 1981 obhájil kandidátskou disertační práci na téma elektronické měření vzdáleností, v roce 1985 byl jmenován docentem. Přednášel předměty Elektronické metody v geodézii, Aplikovaná optika, Integrované systémy v geodézii. V roce 1993 byl jmenován proděkanem oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT, v roce 1999 se stal vedoucím katedry vyšší geodézie. Tyto funkce zastával do roku 2004.

Rozloučení s doc. Krpatou proběhne v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci v pondělí 28. července 2014 v 15 hodin.

redakce

vyvěšeno: 23.07.2014
ID článku: 4541
další informace: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=422


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]