[Home Page]

Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

Většinou se dává jako cena v různých soutěžích diplom nebo křišťálový pohár. Naše redakce dnes již tradičně dává jako ocenění křišťálově průzračnou vodku Finlandia a to před zraky významných geodetů v ČR na jejich celostátním setkání v červnu. Cenu získávají nejenom představitelé resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, ale oceněnými jsou i zeměměřiči ze soukromé nebo akademické sféry. Domníváme se, že oceňovaní mají z vodky Finlandia větší radost než z pouhého diplomu, takže již více než 5 let je zvláštní cenou časopisu Zeměměřič láhev této vynikajicí vodky. <br /> Proč právě Finlandia? Je to oblíbená značka prvního oceněného – ing. Václava Čady, který bývá někdy nazýván Křovák dneška (ing. Josef Křovák byl významný geodet minulého století). <br /><br /><h3> Kdo byl oceněn?</h3> V roce 2008 - minulém ročníku soutěže jsme hledali počin, který měl <br /> a) největší význam pro soukromou zeměměřickou sféru - <strong>Bezúplatné poskytování WMS pro data digitální katastrální mapy a orientační mapy parcel.</strong> <br /> b) největší význam pro laickou veřejnost - <strong>Nová verze bezúplatného nahlížení do katastru nemovitostí včetně snadného přístupu k vyhledávané části katastrální mapy</strong>. <br /> c) největší význam pro zeměměřictví jako profesi v ČR - <strong>Podpis mnohostranné dohody o vzájemném uznávání profesních kvalifikací úředně oprávněných zeměměřičů v rámci Evropské unie</strong>. <br /> Loni byl zvolen „podpis mnohostranné dohody“, který otvírá českým zeměměřičů profesní dveře do zemí EU. <br /><br /> V roce 2009 byl nominován ČÚZK a to hned 2x. Jednou jako zadavatel <strong>„nejmazanějších“ podmínek veřejné soutěže o digitalizaci KM</strong> a podruhé opět v rámci veřejné soutěže k digitalizaci za <strong>snahu očistit obor od firem s dumpingovým přístupem k cenám</strong>. Třetím nominovaným byl výtvarník David Černý za <strong>nepřehlédnutelné prosazení kartografických výrazových prostředků v celosvětovém výtvarném umění</strong>. <br /> Oceněným se nakonec stal David Černý především díky Entropě, která stojí na pomezí výtvarného a kartografického díla. David Černý v den udělení ceny našeho časopisu musel na výzvu městského úřadu Prahy 5 odstraňovat nepovolenou „plastiku zadku růžového tanku“ na náměstí Kinských (dříve Sovětských tankistů). Pokud redakce nestihne předat výtvarníkovi cenu během léta, bude vodka Finlandia umístěna do vitríny Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, kde počká na osobní vyzvednutí Davidem Černým. Gratulujeme.

redakce

vyvěšeno: 30.07.2014
ID článku: 4543


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07+08
[Server]
Různé
Zajímavosti Z domova
KGK
[Pošta]