[Home Page]

Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?

Menšinoví společníci Geodisu Brno, s.r.o., poslali 30. července 2014 Krajskému soudu v Brně k insolvenčnímu řízení společnosti Geodis Brno sdělení, aby nevyhověl žádosti Geodisu Brno k prodloužení lhůty k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců uveřejněnou v insolvenčním rejstříku 28.6.2014.
V tomto sdělení se píše, že dlužník - Geodis Brno zjevně řádně nevede své účetnictví, jak ostatně sám přiznává ve své žádosti, kde se odvolává na to, že dosud nedisponuje auditovanou účetní závěrkou za rok 2013.
Dlužník nepředložil menšinovým vlastníkům ani uzávěrku za rok 2012, i když byl k nápravě několikrát vyzván. Neplnění zákonných poviností jistě není důvodem pro prodloužení lhůty k předložení seznamů. Ostatně je zřejmé, že k předložení seznamů není nutná sestavená účetní závěrka, natož audit.

Dle mešinových vlastníků je účelem žádosti obstruování řízení a získání času pro maskování podezřelých transakcí se spřízněnými osobami. Jelikož Geodis Brno nesdělil jediný relevantní důvod pro prodloužení lhůty a existují důvodné obavy z nepříznivých následků tohopto prodloužení, požádali menšinoví vlastníci soud o zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty.

Stav řízení: Před rozhodnutím o úpadku
Spisová značka: KSBR 24 INS 14784 / 2014 Vedená u Krajského soudu v Brně
Zdoj: Justice.cz

redakce

vyvěšeno: 04.08.2014
ID článku: 4549
další informace:Justice.cz
geodis.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] ZajímavostiZ domova [Pošta]