[Home Page]

Konec „Rakovnických událostí“

Od roku 2007 byly časopisem Zeměměřič průběžně otiskovány komentáře redakce časopisu a Ing. Petra Poláka ve věci tzv. „Rakovnických událostí“ (viz Zeměměřič č. 10/2007, č. 11/2007, 7+8/2010, 1+2/2014 a č. 3+4/2014). Rovněž se vedla diskuze na internetových stránkách časopisu Zeměměřič k této kauze. (Mimo jiné zde byla Ing. Petrem Polákem rozebírána problematika ÚOZI, ač sám není držitelem tohoto oprávnění).

K této kauze se ZKI v Praze v minulosti vzhledem k tomu, že nebylo pravomocně rozhodnuto, nevyjadřoval. Nyní se již situace změnila. Nejvyšší správní soud v Brně rozsudkem č.j. 4 As 16/2014-65 rozhodl o kasační stížnosti ZKI v Praze ve věci žalobců Ing. P. J. a RNDr. M. J. tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12.12.2013 pro jeho nezákonnost zrušil. Nejvyšší správní soud také sám rozhodl o věci konečným způsobem tak, že žalobu proti rozhodnutí ZKI v Praze odmítl. Tento rozsudek nabyl právní moci 22.7.2014, a tudíž se pravomocným opět stalo rozhodnutí KP Rakovník, ve znění rozhodnutí ZKI v Praze, z roku 2009, kterým bylo již před pěti roky rozhodnuto o opravě chybného zobrazení st. parcely v analogové katastrální mapě.
ZKI v Praze se již také od neúspěšných žalobců domohl navrácení finanční částky, kterou jim v minulosti za náhradu nákladů řízení zaplatil.

Pozn. redakce: Na tento text reaguje příspěvek na http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4560

Ing. Iva Bílková, ředitelka ZKI v Praze

vyvěšeno: 19.08.2014
poslední aktualizace: 25.08.2014
ID článku: 4558
další informace:cs.publero.com/archive/zememeric
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4560


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]