[Home Page]

Několik vět k výročí 17. listopadu

Vážení přátelé,

na podzim tohoto roku uplyne 25 let od zásadní politické změny v naší zemi, jejíž důsledky se významně promítly i do společenských požadavků, organizačních změn, nových úkolů a vývoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Časopis Zeměměřič tímto oslovuje představitele ústředních správních orgánů, odborných společností, odborných škol, výzkumu a významné osobnosti výše zmíněných oborů, aby získal pro publikování v časopise a na Webu Zeměměřiče jejich stručné odpovědi, zejména na následující otázky:

Co považujete za nejvýznamnější společenský přínos oboru zeměměřictví a/nebo katastru nemovitostí v období 1989 – 2014?
Co se dařilo méně a jaké vidíte příčiny této situace?
Na co soustředit úsilí v dalším období (do roku 2020)?
Jak hodnotíte privatizační projekt v G+K, situaci ve školství, v inženýrské geodézii...? Co se dělo v armádě?
Prosím najděte si své téma, které je Vám blízké nebo je pro vás důležité. Stačí nám jedna stránka. Nechceme to vyloženě svazovat otázkami, které mají sloužit spíše jako inspirace.

Vzhledem k předpokládané publikaci shromážděných odpovědí v říjnu a listopadu, prosím – v případě, že hodláte mé žádosti vyhovět - o zaslání Vašeho příspěvku do redakce časopisu Zeměměřič na adresu redakce@zememeric.cz do 17. září 2014, kdy je uzávěrka Zeměměřiče 9+10/2014.

Snažíme se touto aktivitou také zachytit vývoj oboru pro budoucí generace. Děkujeme, že nám v tom pomůžete a podělíte se o své názory s širokou odbornou veřejností.

redakce

vyvěšeno: 25.08.2014
ID článku: 4559


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server]
Katastr nemovitostí
Školství Historie
Zajímavosti
[Pošta]