[Home Page]

Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině

2. ročník odborné konference Vodní toky a retence vody v krajině, která se uskuteční 15. října 2014 v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.


Tématické okruhy programu:

    Vodní toky jako významný prvek při zadržování vody v krajině

    Plánování, technické a legislativní podmínky pro přípravu a realizaci projektů retence vody v krajině. Krajinotvorba

    Finanční podpory a možnosti podnikání v projektech zadržování vody v krajině i projektech tvorby a ochrany krajiny s tím souvisejících

    Zkušenosti z projektů retenčních úprav vodních toků a ploch a z aplikací ekologických služeb v ochraně přírody a krajiny

Potvrzení přednášející a témata:

    Retence vody v krajině v Programu rozvoje venkova

    Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR


    Aktuální možnosti finančních podpor technických opatření při revitalizaci toků pro projekty obcí a regionů

    Ing. Jan Kříž, námětek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR


    Ukázka zpracování a realizace projektu úpravy vodního toku pro zadržení vody v krajině, zkušenosti z praxe

    RNDr. Petr Kubala, ředitel, Povodí Vltavy


    Retence vody v pramenných oblastech = řešení protipovodňové ochrany a problémů sucha

    RNDr. Jan Kocum, Ph.D., Přírodovědecká fakulta katedra UK, fyzické geografie a geoekologie


    Mokřady a jejich vliv na vodní režim krajiny

    RNDr. Ivo Přikryl, ENKI, o.p.s.


    Využívání biotechnických opatření ke zvýšení retence a akumulace říční krajiny

    Prof. Ing. Pavel Kovář, Česká zemědělská univerzita, fakulta životního prostředí


    Skupina "Voda" a její aktivity zaměřené na projeky zadržování vody v krajině

    Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.


    Pozemkové úpravy a retence vody v krajině při zachování krajinného rázu

    Ing. Michal Pochop, ředitel výzkumu a vývoje, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.


    Problematika úbytku organické hmoty v půdě ve vazbě na retenci vody v krajině

    Ing. Karel Jacko, Ph.D, Státní pozemkový úřad České republiky


    Podmínky obnovy a podpory rozvoje využití vody v krajině, zkušenosti z povodně 2002

    Ing. Jan Hůda Ph.D., Rybářství Třeboň Hld. a.s.


    Zkušenosti s aplikací ekosystémových služeb v ochraně přírody a krajiny

    Dr. Ing. Petr Marada, Mendelova univerzita v Brně


Registrační poplatek 4100 kč + DPH za účastníka. Pro 2 zájemce jsou vstupenky s 50% slevou připraveny v redakci. Volejte 603 787 118.redakce

vyvěšeno: 26.08.2014
ID článku: 4563
další informace: www.bids.cz/cz/konference/Vodni_toky_a_retence_vody_v_krajine/283


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]