[Home Page]

Den GIS 2014

Již od roku 1987 je každý podzim pořádán Den GIS - celosvětová akce, jejímž hlavním cílem je popularizovat geografii a geoinformatiku. V letošním roce tento den připadl na 19. listopad 2014.

V rámci Dne GIS jsou po celém světě organizovány tisíce akcí, které mají za úkol přiblížit problematiku GIS především žákům a studentům. Ptáte se, jak můžete pomoci vy? Zorganizujte ve své firmě/škole/instituci/organizaci den otevřených dveří a pozvěte veřejnost, žáky a studenty, aby se dozvěděli, čím se zabýváte a jak může technologie GIS ovlivňovat naše životy.

Inspirací pro vás mohou být ti, kteří již v minulých letech Den GIS pořádali. Seznam organizátorů jednotlivých let včetně zpráv z akcí naleznete na našich webových stránkách http://www.arcdata.cz/akce/den-gis/. Organizaci akce vám mohou usnadnit také materiály a ukázkové výukové lekce, které jsou k dispozici na oficiálních stránkách Dne GIS nebo na našich webových stránkách v sekci vzdělávání.

Svou akci prosím zaregistrujte na oficiálních webových stránkách Dne GIS na www.gisday.com. Organizátory přihlášené do 19. září 2014 společnost Esri podpoří mediální propagací a dárkovými předměty s logem Dne GIS.
Za organizační tým ARCDATA PRAHA, s.r.o., oficiálního koordinátora Dne GIS pro Českou republiku

Jan Novotný | marketing a externí komunikace, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

vyvěšeno: 09.09.2014
ID článku: 4571
další informace:www.arcdata.cz/akce/den-gis
www.gisday.com


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
GIS
Zajímavosti Z domova
Ze zahraničí
[Pošta]