[Home Page]

Otevřená data a služby v resortu ČÚZK

Na semínáři Autorské právo & Open data - Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice (9.9.2014, Praha) vystoupil také Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální) s příspěvkem Otevřená data a služby v resortu ČÚZK. Z jeho vystoupení vybíráme přehledy služeb ČÚZK s aktivními adresami.

Webové mapové služby (neharmonizované, výběr)

Název služby Lokalizace služby
Katastrální mapy http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp 
ZABAGED® http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx 
Geonames http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx 
 SM 5 vektor http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx 
SM 5 rastr http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx 
ZM 10 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx 
ZM 25 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx 
ZM 50 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx 
ZM 200 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspx 
Správní a katastrální hranice http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx 

WFS nad neharmonizovanými daty

Název služby Lokalizace služby
ZABAGED® http://geoportal.cuzk.cz/wfs_zbg/wfservice.aspx 
Geonames http://geoportal.cuzk.cz/wfs_gn/wfservice.aspx 
Správní a katastrální hranice http://geoportal.cuzk.cz/wfs_au/wfservice.aspx 

Harmonizované prohlížecí služby podle směrnice INSPIRE (WMS)

Název služby Lokalizace služby
téma „Parcely“ http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp 
téma „Adresy“ http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?
téma „Územní členění“ http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?
téma „Ortofoto“ http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx 
téma „Vodstvo“ http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_HY/WMService.aspx 
Téma „Dopravní sítě http://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_TN/WMService.aspx
téma „Zeměpisná jména“ http://geoportal.cuzk.cz/wms_inspire_gn/WMService.aspx 

redakce

vyvěšeno: 12.09.2014
poslední aktualizace: 16.09.2014
ID článku: 4576


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Kartografie
GIS
[Pošta]