[Home Page]

Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany

Spolek absolventů a přátel Českého vysokého učení technického v Praze vyhlásil dne 1. října 2014 veřejnou sbírku na pořízení varhan do Betlémské kaple. Jejím cílem je nashromáždit finanční prostředky na nové originální píšťalové varhany namísto současných digitálních, které jsou vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující. Tváří sbírky se stala Eva Jiřičná, první dáma české architektury.

Nové varhany by měly umocnit prostory Betlémské kaple, nahradit stávající dosluhující harmonium a demonstrovat sounáležitost a zájem všech členů akademické obce, přátel a příznivců s cílem přispět na jejich pořízení finančními prostředky. Je zřejmé, že to bude nesnadný úkol, ale již v minulosti se prokázalo, že je to úkol splnitelný. Jako důkaz mohu uvést koncertní křídlo, na které se složili akademičtí pracovníci a studenti, převážně Fakulty elektrotechnické ČVUT, nebo zvon Ježíš ve zvonici katedrály Svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, jehož odlití a osazení zaplatilo sedm profesorů ČVUT,
řekl prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT.

Cílovou částkou sbírky je dvanáct milionů korun. Významnou roli v získávání finančních příspěvků tak bude mít nejen akademická obec, ale zejména spolupracující firmy, které svým příspěvkem mohou vyjádřit zájem podporovat nejen studijní, vědecké a výzkumné aktivity ČVUT, ale také aktivity kulturní a společenské.

Tváří sbírky je architektka Eva Jiřičná, absolventka ČVUT, která přijala nabídku rektora ČVUT pomoci pořízení varhan v Betlémské kapli. Je osobností, která si svými postoji a jednáním získala odborný i morální respekt v naší společnosti, dodává prof. Petr Konvalinka.

První dva šeky, každý v hodnotě padesáti tisíc korun, předal na Podzimním koncertu ČVUT dne 1. října prof. Petr Konvalinka a firma NOEN, a.s. Pro účel sbírky zřídil Spolek absolventů a přátel ČVUT transparentní účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2100626587/2010.

redakce

vyvěšeno: 02.10.2014
ID článku: 4597
další informace: www.varhany.cvut.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server]
Různé
Školství Zajímavosti
[Pošta]