[Home Page]

GeoInfoStrategie schválena

Oznamuji vám, že usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2014 č. 815 byla GeoInfoStrategie schválena.

GeoInfoStrategii a usnesení č. 815/2014 naleznete - viz link.

S poděkováním za vaši spolupráci a pozdravem

RNDr. Eva Kubátová, Koordinátorka projektu tvorby GeoInfoStrategie, Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

vyvěšeno: 16.10.2014
ID článku: 4607
další informace: apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-10-08


Z časopisu Zeměměřič č. 14-09a10
[Server] Resort ČÚZKGIS [Pošta]