[Home Page]

Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii

Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a MV ČR pořádá ve čtvrtek 13. listopadu 2014 seminář na téma GeoInfoStrategie. Informace o programu na www.cuzk.cz/nemoforum 22.10.2014 Přihlašování UKONČENO - kapacita sálu obsazena. Již počátkem listopadu bylo na akci přihlášeno 15 náhradníků.

Rada Nemofora operativně rozhodla, že ze semináře bude pořízen zvukový záznam, který bude s prezentacemi zveřejněn na YouTube. Redakce Zeměměřiče na tento odkaz své čtenáře upozorní - www.zememeric.cz/links/vzdelavani

redakce

vyvěšeno: 08.11.2014
ID článku: 4616
další informace:www.zememeric.cz/links/vzdelavani
www.cuzk.cz/nemoforum


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Různé
Přečtěte si Z domova
[Pošta]