[Home Page]

Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.

Termín pro registraci příspěvků pro GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences byl prodloužen do 1. 12. 2014. Přijaté příspěvky budou publikovány nakladatelstvím Springer v Lecture Notes in Geoinformation and Cartography Series (http://www.springer.com/series/7418).

Připraven je bohatý doprovodný program zahrnující semináře, exkurze a sociální program. Podrobné informace o sympoziu, tématech, programu a pokyny pro autory najdete na webových stránkách sympozia: http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php.

Těšíme se, že přijmete naše pozvání do Ostravy a že se společně setkáme na GIS Ostrava 2015!
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na gisostrava@vsb.cz

Za programový výbor GIS Ostrava 2015

Tomáš Inspektor

vyvěšeno: 09.11.2014
ID článku: 4617
další informace:www.springer.com/series/7418
gis.vsb.cz/gisostrava/


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]