[Home Page]

XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

<h2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26. listopadu 2014, od 9 hodin, <br />Národní technické muzeum, <br />Kostelní 42, Praha 7</h2><p><br /></p><h4>Dopolední program: </h4><p>Předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha)</p><p>09:00</p><p>Zahájení sympozia</p><p>09:05</p><p><em>Pavel Hánek st. (ČVUT Praha), Pavel Hánek ml. (VÚGTK Zdiby)</em></p><p><strong>K měření délek</strong></p><p>09:20</p><p><em>Petr Cikrle (VUT Brno)</em></p><p><strong>Zavádění metrického systému v českých zemích</strong></p><p>09:35</p><p><em>Antonín Švejda (NTM Praha)</em></p><p><strong>Geodetické přístroje a kartografické pomůcky firmy Frič</strong></p><p>09:50</p><p><em>Pavel Taraba (ČÚZK Praha)</em></p><p><strong>Z historie trigonometrických bodů 1. řádu JTSK</strong></p><p>10:05</p><p><em>Alžbeta Strižincová (SPŠSG Bratislava)</em></p><p><strong>Expozície geodézie, fotogrammetrie, kartografie a KN v Bratislave</strong></p><p>10:20</p><p>přestávka <br /></p><hr /><p>Předsedá prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (Stavební fakulta ČVUT, Praha)</p><p>10:40</p><p><em>Karel Raděj (VÚGTK Zdiby)</em></p><p><strong>60 let VÚGTK</strong></p><p>10:45</p><p><em>Josef Šuráň (Praha)</em></p><p><strong>Československý astronomický přístroj cirkumzenitál</strong></p><p>11:00</p><p><em>Bořivoj Delong (Praha)</em></p><p><strong>O vývoji elektrooptického dálkoměru VÚGTK</strong></p><p>11:15</p><p><em>Georgij Karský (Praha)</em></p><p><strong>Časová a šířková služba na Geodetické observatoři Pecný</strong></p><p>11:30</p><p><em>Vojtech Pálinkáš (VÚGTK Zdiby)</em></p><p><strong>Historie a současnost tíhových měření ve VÚGTK</strong></p><p>11:45</p><p><em>Jiří Lechner (VÚGTK Zdiby)</em></p><p><strong>Vývoj délkové základny ve VÚGTK a pomůcky pro kreslení</strong></p><p>12:00</p><p>přestávka <br /></p><hr /><h4>Odpolední program:</h4><p>Předsedá doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. (Přírodovědecká fakulta, MU Brno)</p><p>13:30</p><p><em>Eva Novotná (UK Praha)</em></p><p><strong>Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy Abraháma</strong></p><p>13:45</p><p><em>Jitka Močičková (UK Praha)</em></p><p><strong>Dějepisné atlasy v Čechách, součást evropské atlasové kartografie 19. století</strong></p><p>14:00</p><p><em>Vilém Walter (MU Brno)</em></p><p><strong>Vojenské mapy Brna a okolí 1 : 14 400 z let 1835–1872</strong></p><p>14:15</p><p><em>Tomáš Grim (ZÚ Praha)</em></p><p><strong>Humoristické mapy z doby 1. světové války</strong></p><p>14:30</p><p><em>Zdeněk Krejčí (MZV Praha)</em></p><p><strong>Mapy armád bojujících v českých zemích na konci 2. světové války</strong></p><p>14:45</p><p>přestávka <br /></p><hr /><p>Předsedá RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha)</p><p>15:05</p><p><em>Milada Svobodová</em></p><p><strong>60 let Kartografie Praha</strong></p><p><em>15:10</em></p><p><em>Drahomír Dušátko (Praha), Bohuslav Haltmar (Praha)</em></p><p><strong>Josef Vlastník – osobnost v oblasti kartografické polygrafie</strong></p><p>15:25</p><p><em>Zdeněk Stachoň (MU Brno), Josef Chrást (MU Brno)</em></p><p><strong>Vliv restaurování na kartometrické vlastnosti starých map</strong></p><p>15:40</p><p><em>Milan Talich a kolektiv (VÚGTK Zdiby) </em></p><p><strong>Chartae-Antiquae.cz – virtuální mapová sbírka</strong></p><p>15:55</p><p><em>Martina Vichrová (ZČU Plzeň), Michal Kepka (ZČU Plzeň)</em></p><p><strong>Databázová implementace katalogu objektů starých topografických map</strong></p><p><br />Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.</p><p>Účastníci mohou využít nabídky obědového menu v muzejní restauraci za zvýhodněnou cenu 75 Kč.</p><p><br />Mediální partner: časopis Zeměměřič<br /></p><p><br /></p>

redakce

vyvěšeno: 17.11.2014
poslední aktualizace: 16.11.2014
ID článku: 4621


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] HistorieZ domova [Pošta]