[Home Page]

JUNIORSTAV 2015

Dne 29. ledna 2015 se na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně, bude konat již 17. ročník odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2015, které se účastní studenti doktorského studia nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dovolujeme si vás tímto oslovit s žádostí o spolupráci nad touto tradiční akcí. Ing. Lukáš Raif Záštitu nad konferencí JUNIORSTAV 2015 převzal děkan Fakulty stavební prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Garanty konference jsou vedoucí Ústavu pozemních komunikací doc. Dr. Ing. Michal Varaus a vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Vzájemná spolupráce by probíhala ze strany organizátorů konference JUNIORSTAV 2015 formou poskytnutí služby na zajištění reklamy vaší společnosti v průběhu konference. Více informací a možnosti propagace vaší společnosti na konferenci zašleme na vyžádání.

Veškeré aktuální informace týkající se připravovaného ročníku konference najdete na stránkách http://juniorstav2015.fce.vutbr.cz. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Za organizační tým

Ing. Lukáš Raif

vyvěšeno: 26.11.2014
ID článku: 4630
další informace: juniorstav2015.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]