[Home Page]

BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

<p>Milé kolegyně a kolegové,<br /><br />po dlouhodobém úsilí&nbsp; a ladění termínů se mně podařilo připravit návštěvu <u><strong>světového geoinformatika č. 1 </strong></u>Prof. Michael F. Goodchild ve dnech 12. až 16.12. v Brně, resp. Praze.</p><p><strong>Dne 15. 12. 2014 v 15&nbsp; hod.</strong> přednese Prof. Michael F. Goodchild přednášku s názvem:<br /><br /></p><h2>BIG Data and GIS,</h2><p><strong><br /></strong>která se uskuteční v&nbsp; Aule Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno. <br />Přednášku i diskuzi uvedu&nbsp; osobně.<br /><br />Přednáška a její uskutečnění je realizováno na Geografickém ústavu, Laboratoří geoinformatiky a kartografie, díky programu INNOLEC.<br /><br />Impozantní životopis&nbsp; prof. M. F. Goodchilda je uveden na Webu níže.<br /><br />Rád bych zdůraznil, že náš host byl v l. 1997–2012&nbsp; předsedou výkonného výboru Národního centra pro geografické informace a analýzu&nbsp; (National Center for Geographic Information and Analysis)&nbsp;&nbsp; a podílel se na významných projektech, které byly odstartovány v USA a později ovlivnily rozvoj v celém světě. Šlo zejména o rozpracování koncepce Digital Earth (Digitální planeta Země), která je v současnosti rozvíjena i v EU, Číně, Japonsku, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě, apod. Projekt navazoval na úspěšnou realizaci tzv. NSDI (Národní prostorové datové infrastruktury) v USA.&nbsp; Koncepce SDI byla uplatněna mimo jiné i při vytvoření nejvýznamnější geoinformační iniciativy EU - INSPIRE a je velice aktuální při aktuální tvorbě Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace ČR do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády&nbsp; ČR&nbsp; ze dne 8. října 2014 č. 815, tzv. GeoInfoStrategie.<br /><br />V současnosti je prof. Goodchild aktivní na 2 univerzitách, a sice:&nbsp; Affiliate Professor of Geography, University of Washington,&nbsp; Emeritus Professor of Geography a Research Professor, University of California, Santa Barbara.<br /><br /><br />Na přednášku vás srdečně zvu a předpokládám, že se na ní setkají nejen naši studenti, ale i významní představitelé&nbsp; akademické obce,&nbsp; státní a veřejné správy, spolu se zástupci významných mezinárodních i domácích&nbsp; firem operujících v ČR. </p><br />

Milan KONEČNÝ

vyvěšeno: 03.12.2014
ID článku: 4636
další informace: www.geog.ucsb.edu/~good/Goodchild-CV.html


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] GISŠkolství [Pošta]