[Home Page]

Oznámení Terminologické komise ČÚZK

Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního oznamuje čtenářům, že od 8. prosince 2014 je zprovozněna nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu, kterou lze využít nejen k vyhledání definic k téměř 4000 heslům, ale i jako mezinárodní šestijazyčný překladový slovník odborných termínů s ekvivalenty v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině a slovenštině.

Slovník je dostupný na adrese www.vugtk.cz/slovnik na nových webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

vyvěšeno: 08.12.2014
poslední aktualizace: 11.12.2014
ID článku: 4637
další informace: www.vugtk.cz/slovnik


Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]