[Home Page]

21. kartografická konference - podrobnější informace

Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky 21. kartografickou konferenci. Jedná se o nejvýznamnější společné setkání českých a slovenských kartografů, geodetů, zeměměřičů, geoinformatiků, geografů a všech dalších odborníků a zájemců, kteří s kartografií pracují. Tradičně se této akce účastní zástupci akademické sféry, státní správy, komerčního sektoru a řada dalších odborníků. Letošní motto Všechny tváře kartografie navíc vybízí nejen k co možná největší účasti všech přátel kartografie, ale je také předzvěstí zajímavého a bohatého odborného programu.

Registrace na konferenci již byla spuštěna, registrace odborných příspěvků bude otevřena již brzy (stav k datu zveřejnění). Všechny aktuální a potřebné informace budou postupně uváděny organizačním výborem na stránkách konference http://www.czechmaps.cz/21kk/.

V rámci konference budou vypsány granty pro nejlepší studentský příspěvek a nejlepší příspěvek mladých odborníků do 35 let, připraveny budou i tradiční doprovodné akce, jako je výstava prací z národního kola Dětské kresby Barbary Petchenik, prezentace odborných společností a další. Podrobnosti o grantech jsou k dispozici na http://czechmaps.cz/21kk/granty/

Místem konání budou prostory Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, zajištěna v případě zájmu bude i možnost ubytování na kolejích. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů kontaktujte, prosím, předsedu organizačního výboru doc. Ing. Václava Talhofera, CSc. (vaclav.talhofer@unob.cz) nebo předsedu programového výboru prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc. (vit.vozenilek@upol.cz).

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 10.02.2015
ID článku: 4663
další informace:czechmaps.cz/21kk/granty
czechmaps.cz/21kk/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]