[Home Page]

GISLZE 2015

Konference GIS v lesnictví a zemědělství se uskuteční 26. – 27. 2. 2015 na Mendelově univerzitě v Brně. Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin.

Tématické okruhy konference:
ZEMĚDĚLSTVÍ

evidence půdy – LPIS / precizní zemědělství / monitoring bezpilotními prostředky
LESNICTVÍ

laserové skenování / precizní lesnictví / lesnické mapování / inventarizace lesa
KRAJINA

změny krajiny / využívání krajiny / krajinné plánování
VODA

voda v krajině / protierozní ochrana / extrémní stavy v povodích

redakce

vyvěšeno: 20.02.2015
ID článku: 4673
další informace: www.gislze.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
GIS
GPS DPZ
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]