[Home Page]

Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

Zastupitel obecní samostrávy Michal Sýkora ze Strany svobodných občanů v JMK kritizuje na stranickém webu, jak úřady vstupují do oblasti dříve ryze podnikatelské. Jako příklad udává oblast mapování ČR, kdy nedávno vyšly na stránkách Zeměměřického úřadu zadávací podmínky k nákupu digitální fotogrammetrické kamery a zadávací podmínky k pořízení leteckého laserové skeneru.

Michal Sýkora říká, že stát má podobné produkty od soukromých společností transparentně a ve veřejné soutěži nakupovat. Nechť vypíše veřejnou zakázku na její dodání a firmy z celé Evropy se mezi sebou poperou o její vytvoření. Budou mezi sebou soutěžit cenou – do které budou promítat své inovace výroby a efektivitu práce. Fungují takto vždy i naše úřady? Těžko.
Stačí se podívat, jak se státní úřad vypořádává se svojí nezastupitelnou rolí – digitalizací katastru nemovitostí. Poslední prohlášení pracovníků ČÚZK jsou velmi optimistická. Digitalizaci katastru nemovitostí úřad dokončí již za tři roky. Tedy s krásným téměř dvacetiletým zpožděním od prvních slibovaných termínů dokončení. A to zde nehovoříme o jeho uvedení do souladu se skutečností, kde rozdíly ve stavu mezi KN a realitou nacházíme na každém kroku.
Kladu si otázku, proč se stát vrhá do stále nových geoinformatických projektů, když ten základní a nezastupitelný, nechává v tak bídném stavu? Představa, že by monopolní postavení ČÚZK jako jediného dodavatele dat pro státní správu a samosprávu, bylo pro stát cenově výhodné, je těžko uvěřitelná...


Celý kritický článek viz link níže.

redakce

vyvěšeno: 26.02.2015
poslední aktualizace: 27.02.2015
ID článku: 4677
další informace: web.svobodni.cz/clanky/michal-sykora-jak-statni-urad-podnika


Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Fotogrammetrie
Různé
[Pošta]