[Home Page]

MicroStation - V8i SELECTseries 2, Návody na cvičení
V dnešní době prudké automatizace inženýrských prací si už život bez výpočetní techniky ani neumíme představit. Od architektonických vizí, přes geodetické zaměření a zobrazení terénu, přes návrhy a výpočty stavebních konstrukcí až po tvorbu výkresové dokumentace se stavební inženýr bez počítače téměř neobejde. A spolu s nárůstem požadavků na nové, větší a modernější stavební konstrukce se zvyšují i nároky na schopnosti člověka, který by při takovém tempu vývoje už bez počítače prakticky nemohl existovat, a naopak − bez výpočetní techniky by se takového pokroku nikdy nedosáhlo. V neposlední řadě jde i o obrovskou úsporu času, která v dnešní uspěchané době může někdy znamenat opravdu „velké peníze“. Tato skripta proto nemají představovat podrobnou referenční příručku uživatele softwaru, ale dávají si za cíl rychle (ve smyslu „Time is Money“) seznámit žáka, studenta, uživatele, fanouška, člověka se základními funkcemi programu MicroStation, od obeznámení se s pracovním prostředím, přes kreslení jednoduchých prvků a tvorbu 2D výkresů až po vytváření buněk, šrafování, vzorování, úpravu prvků a manipulaci s nimi.

Tato skripta by Vám tedy měla pomoci zvládnout tvorbu výkresů pomocí počítače, ve světe označovaném jako „CAD - Computer Aided Design“, pomocí programu MicroStation. (Budu upřímný a přiznám se, že touto větičkou jsem chtěl uvést do povědomí skutečnost, že zkratka CAD neznamená jen softwarový produkt fy Autodesk© - AutoCAD, ale že je to všeobecná zkratka pro vzpomínanou činnost (tvorbu výkresů pomocí počítače), na kterou jsou používány softwarové prostředky, jakými jsou například i MicroStation a AutoCAD).

MicroStation je tedy CAD platformou sloužící pro tvorbu vektorové grafiky. Jako všechno, i on prošel svým vývojem a mnohými verzemi. Tato skripta jsou orientována na verzi V8i SELECTseries 2, přitom téměř všechny funkce a nástroje probírané v těchto skriptech obsahuje i MicroStation PowerDraft, který představuje plně funkční (mírně okleštěnou), nekomerční studentskou verzi výborně použitelnou pro výukové účely. Skripta jsou primárně určena studentům 1. stupně vysokoškolského studia, ale myslím a doufám, že by mohla stejně dobře posloužit jak studentům středních odborných škol, tak i odborníkům z praxe.

Tyto učební texty nemají být uživatelskou příručkou, takže se nebudeme věnovat instalaci programu ani základním úkonům při jeho spouštění. Protože budeme pracovat se specializovaným inženýrským softwarem, považujeme tyto věci za samozřejmé.

redakce

vyvěšeno: 28.04.2015
ID článku: 4688
další informace:cs.publero.com/reader/62310
cs.publero.com/title/microstation-v8i-selectseries-2-navody-na-cviceni/2015-microstation-v8i-selectseries-2-navody-na-cviceni
www.zememeric.cz/skoleni/micro/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-03a04
[Server] SoftwarePřečtěte si [Pošta]