[Home Page]

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.

O čem jednalo Představenstvo KGK
 Praha, 1. dubna 2015

Po kontrole zápisu z minulého zasedání proběhly infomace o činnostech KGK v regionech. Představenstvo projednalo zprávu Dozorčí rady KGK, která se týkala zejména problematiky placení členských příspěvků s tím, že při výběru členských příspěvků budou spolupracovat i regiony a všichni členové budou upozorněni, že příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do konce června běžného roku, poté upozornit, že jiim hrozí zrušení členství.

Dále se představenstvo zabývalo zákonem o Zeměměřické komoře, tj. stavem návrhu novely zákona 360/1992 s dalšími kroky spočívajícími v oslovení ministra zemědělství a v seznámení Geografické služby armády ČR s posledním stavem návrhu.

Termín pro podání připomínek k novele zák. 360/1992 je 24.4.2015. Představenstvo projednalo návrh programu 12. setkání geodetů, na kterém

- budou účastníci nejprve seznámeni s činností KGK od setkání geodetů v roce 2014,

- dále proběhnou přednášky(zveřejněno na KGK.cz)

- budou vyhlášeny výsledky soutěže o TDR 2014.

- proběhne o meeting geodetů a podnikatelů v oboru zeměměřictví a katastru

- tradiční moderovaná diskuse s vedením ČÚZK

- na závěr prvního dne setkání se uskuteční večerní raut

- na závěr setkání bude přijato usnesení účastníků

Při úhradě vložného do 31. května 2015 je vložné 2500 Kč, poté 2800 Kč a je možná i jednodenní účast za 1700 Kč. Vložné zahrnuje veškeré služby na pořádání akce včetně ceny za ubytování.


Různé

V soutěži TDR 2014 jsou aktuálně přihlášena 4 díla a ještě budou osloveni i další potencionální soutěžící.

Aktuální informace o CPD je na webu KGK i s doplněnými příslušnými počty kreditů.

Pro společnou akci (CAGI, ČSGK, SFDPZ, KS ČR, ČMKPÚ, SDMG, ČGS, KGK) Komora upravila návrh programu, který byl zaslán ostatním pořádajícím organizacím.

redakce

vyvěšeno: 19.05.2015
poslední aktualizace: 09.06.2015
ID článku: 4720
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] KGK [Pošta]