[Home Page]

Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

Na celostátním Setkání geodetů 2015 v Berouně ve dnech 11.-12. června 2015 došlo k vyhlášení výsledků soutěže Komory geodetů a kartografů s názvem Technické dílo roku 2014. Celkem bylo přihlášeno 7 zajímavých prací, které byly od 15. května vystaveny k seznámení veřejnosti na www.kgk.cz

Cenu odborné poroty v soutěži KGK obsadila díla:

1.) Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu v Praze

CCE Praha, spol. s.r.o. ve spolupráci s divizemi D2 a D5 a.s. Metrostav

2.) Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí
doc. Ing. Jiří Šíma a kolektiv, Terminologická komise, ČÚZK

3.) Autonomní mapovací vzducholoď
Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing J. Pospíšil, CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. Jakub Jon
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie

Odborná veřejnost ocenila následující díla:

1.) Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AP Kačerov
Ing. Petr Jašek, Geeodetická kancelář Nedoma&Řezník, s.r.o.

2.) Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří
Ing. Jaroslav Braun, Ing. Martin Lidmila, PhD., doc. Ing. Martin Štroner, PhD.
České vysoké učení technické, v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, katedra železničních staveb

3.) Jak veřejnost vidí katastr
Redakce časopisu Zeměměřič s kolektivem autorů

Takže oceněna byl takřka všechna přihlášená díla z celkového počtu 7 přihlášených prací. Nedostalo se jen na zajímavou novinku s názvem Ověřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR), Ing. Milan Talich, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Ing. Miroslava Závrská, Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Je zajímavé, že se v žádném díle nepotkalo ocenění veřejnosti s oceněním poroty. V hlasování veřejnosti bylo uděleno neuvěřitelných cca 700 hlasů, takže o hlasování byl v odborné veřejnosti opravdový zájem. Avšak z přítomné odborné veřejnosti na Setkání geodetů hlasovali však jen 4 lidé (Nedoma, Fafejta, Čada a Petr - což jsou buď organizátoři soutěže nebo porotce).
Hlasování odborné veřejnosti bylo spojeno také se zajímavým momentem - omezení opakovaného hlasování jednou osobou bylo provedeno blokací IP adresy (domény) pro další hlasování, což se ukázalo jako nešikovné, protože třeba první hlasující z resortu ČÚZK zablokoval další hlasování několika tisícům zaměstnanců resortu. Stejně to platilo pro firmy, školy ale asi i pro doménu Seznam.cz. Připomínka k takto nastavenému systému přišla z redakce časopisu Zeměměřič, který jako mediální partner soutěže byl několikrát osloven dotazem z resortu ČÚZK, jak vlastně hlasovat, když je hlasování blokované.
V polovině hlasování tedy organizátoři přešli na omezení duplicit pomocí cookies a rázem došlo k nárůstu počtu hlasů. Dokonce se stále hlasovalo i když už bylo po termínu uzávěrky hlasování, což svědčí o naprosto unikátním zájmu o tuto soutěž. :-)

V odborné porotě zasedli Ing. Blín, doc. Čada, doc. Mikšovský, Ing. Šanda, Ing. Janeček. Práce jsou dále dostupné na www.kgk.cz/soutez

redakce

vyvěšeno: 12.06.2015
ID článku: 4732
další informace: www.kgk.cz/soutez


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] Z domovaKGK [Pošta]