[Home Page]

Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává k různým záležitostem svá stanoviska, která někdy obsahují cenné informace pro soukromou sféru, i když adresátem jsou KÚ nebo ZKI. Některé KÚ tato stanoviska občas zveřejňují na svých stránkách. Někdy je přepošlou emailem soukromým geodetům, kteří si je pak vzájemně posílají mezi sebou.

Zkusili jsme v redakci čerstvě založit veřejné úložiště těchto stanovisek a iniciovat v budoucnu jejich zveřejňování přímo Úřadem. Pokud tedy nějaké stanovisko vlastníte, můžete jej nahrát na adrese www.zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu

Pokud používáte emailovou adresu Gmail od Google, půjde vám nahrání snadno. Pokud účet o Google nemáte, musíte vkládat přes prostředníky, kteří Gmail mají. V každém případě přejmenujte soubor, aby držel strukturu názvů souborů, a vyplňte také tabulku (obsah) na adrese Úložiště. Je zde i návod na vkládání souborů.

V redakci se domníváme, že zřízení veřejného úložiště Stanovisek resortu je přínosnou věcí pro resort i soukromou sféru a spuštění jsme si načasovali na den 65. narozenin Ing. Lumíra Nedvídka - 16. června 2015. Tímto dárkem chceme celé katastrální veřejnosti připomenou významnou postavu současného katastru nemovitostí. Děkujeme za vše, co kdy pro časopis Zeměměřič udělal (a vždy to bylo nezištně) a přejeme mu vše dobré a hodně radosti a zdraví.

V tabulce v Úložišti stanovisek zatím evidujeme soubory, které tam při testování navkládali někteří soukromí zeměměřiči:
název souboru
..... datum
..... věc
..... adresát

a zatím jsou zde tyto soubory:
..... 06527-2014-22_Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu.pdf
..... 9.4.2014
..... Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu
..... KÚ

00488-2014-22_Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS.pdf
..... 8.1.2014
..... Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS
..... KÚ, ZKI

07353-2013-22-Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky.pdf
..... 25.4.2014
..... Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
..... KÚ, ZKI

10314-2014-22-Obsah ZPMZ.pdf
..... 7.8.201
..... Obsah ZPMZ
..... tazatel

15361-2012-22_Dorucovani_pisemnost
..... 8.6.2015
..... Doručování písemností podle zeměměřických předpisů, možná fikce doručení
.....ČÚZK

13904-2013-12_Stanovisko-k-jednotlive-zkoušce
..... 15.7.2013
..... Stanovisko k jednotlivé zkoušce dle § 113 školského zákona
..... KÚ, ZKI

10034-2015-15_Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem
..... 3.7.2014
..... Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem
..... KÚ, ZKI

13984-2014-22_Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu.pdf
..... 18.9.2014
..... Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu
..... KÚV dané chvíli resort hledá možnosti, aby Stanoviska umístil na své stránky. Měla by být dostupná pouze po přihlášení a nejspíše někde pod službou WSGP. Následně vyhodnotíme, co s tímto Úložištěm uděláme.

redakce

vyvěšeno: 16.06.2015
ID článku: 4736
další informace: www.zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
[Pošta]