[Home Page]

XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

Dovoluji si vás pozvat na tradiční seminář - XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které pořádá Národní technické muzeum v Praze.

Sympozium se koná 25. 11. 2015 v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

V případě, že máte vhodné téma a chcete vystoupit s příspěvkem, prosím o vyplnění a zaslání přihlášky, nejpozději do 15. 10. 2015.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map. Vybrané příspěvky budou publikovány.

Těším se na vaši účast a další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Antonín Švejda, vedoucí odd. exaktních věd

vyvěšeno: 11.09.2015
ID článku: 4763


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server] HistorieZ domova [Pošta]