[Home Page]

Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví

Na semináři 24.9.2015 jsme se dozvěděli:

● Geodetické základy spravované Zeměměřickým úřadem zahrnují 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů, 35 600 přidružených bodů, 119 400 nivelačních bodů ČSNS a 460 tíhových bodů.

● Koncepce rozvoje zeměměřictví v resortu státní správy předpokládá garanci periodického leteckého měřického snímkování a tvorby Ortofota ČR s rozlišením 25 cm na zemi ve dvouletém intervalu alespoň do roku 2019 včetně.

● Digitální výškopisné modely DMR 5G a DMP 1G budou na celém státním území dokončeny v závěru roku 2016 (původní představa byla konec roku 2015).

● Polohopisná složka ZABAGED® má být u vybraných typů objektů zpřesněna do roku 2019 na hodnotu střední souřadnicové chyby lepší než 0,75 m, aby mohla být využita pro tvorbu Základní topografické mapy 1 : 5000 od roku 2020.

● Pokud bude v rámci Geoinfostrategie ČR vytvořena Národní sada prostorových objektů (NaSaPO), bude vítaným zdrojem geoinformací pro aktualizaci a zdokonalení ZABAGED® a obsahu státních mapových děl středních měřítek.

● Služba Nahlížení do katastru nemovitostí současně vykazuje až 2,5 milionu návštěv měsíčně a je tak nejpoužívanější elektronickou službou veřejné správy v ČR.

● Od 1.1.2016 budou poskytovány katastrální mapy v digitální formě zdarma pro všechny.

● Data leteckého laserového skenování umožňují identifikovat průběh úzkých vodních toků zakrytých vzrostlými stromy a zpřesnění nyní vytvářeného nového vrstevnicového modelu celého území ČR se základním intervalem 1 m.

● Pomocí dat, poskytnutých Energetickým regulačním úřadem, je v ZABAGED® postupně zobrazováno 28 625 solárních elektráren, 1585 vodních , 1145 plynových, 136 parních a 2 jaderné elektrárny.

● V ZABAGED® musí být vedena i dosud fyzicky neexistující ulice, zobrazená jako budoucí výstavba v katastru nemovitostí,a to i se jménem, pokud je registrováno v RÚIAN.

● Geoportál ČÚZK poskytuje již 34 prohlížecích služeb bezplatně a bez nutnosti registrace.

● Uživatelé ZABAGED® zasílají Zeměměřickému úřadu hlášení o hrubém nesouladu obsahu katastrální mapy s polohopisem této databáze a ztotožněným Ortofotem ČR. ZÚ nemůže takové nesoulady v katastrální mapě opravovat a proto zasílá podněty příslušným katastrálním úřadům k prošetření. Ty přislíbily, že se těmto případům budou věnovat po roce 2017, až převážně skončí digitalizace stávajících katastrálních map i s uvedenými nesoulady. Katastrální mapy jsou totiž obrazem právních vztahů k nemovitostem a nikoliv reálné skutečnosti v území.

redakce

vyvěšeno: 30.09.2015
ID článku: 4769


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Kartografie GIS
[Pošta]