[Home Page]

Konference Telč 2015, listopad 2015

<p> Rádi bychom vás pozvali na jubilejní 15. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS. Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3). </p><p> </p><p> <strong>Termín konference</strong> je stanoven na 9. - 11.11.2015 (9. 11. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách). Hlavní program: 10. 11. 2015 </p><p> </p><p> <strong>Termíny:</strong> uzávěrka přihlášek s abstrakty referátů: 30. 10. 2015 odeslání plných verzí článků do 6. 11. 2015, v případě nedodání bude po dohodě publikována vaše prezentace ve formátu pdf </p><p> </p><p> <strong>Vložné:</strong> Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma Ostatní: 300Kč,- (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování) </p><p> <strong>Přihlášení:</strong> Přihlášení je možné na emailovou adresu: konferencetelc@gmail.com </p><p> </p><p> Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2015. Referáty budou prezentovány pouze ústní formou. Konference bude mít jednotlivé sekce podle oblasti, které se jednotlivé příspěvky budou týkat. </p><p> <strong>Klasické rozdělení sekcí:</strong> fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, GIS a laserové skenování, speciální sekce RPAS (UAV). </p><p> </p><p> <strong>Pro autory:</strong> Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov. Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, bezpatkovým písmem (např. Arial), po názvu příspěvku uveďte Vaše jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email (název a autory zarovnejte na střed, další text zarovnejte do bloku). Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Není definován vzor (template). Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc nebo docx (MS Word). Program bude vystaven týden před pořádáním konference na webu laboratoře fotogrammetrie v sekci odborné akce: http://lfgm.fsv.cvut.cz, kde naleznete i sborníky z minulých let. Těšíme se na Vaši účast, </p><p> </p><p> <em>Za organizační tým </em></p><h5><em> Karel Pavelka, Eva Matoušková, Martina Faltýnová, Jaroslav Šedina, Zdeňka Bílá </em></h5><h5><em> ČVUT v Prazem, FSv, Katedra geomatiky </em></h5>

redakce

vyvěšeno: 05.10.2015
ID článku: 4772
další informace: lfgm.fsv.cvut.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
[Server]
GIS
DPZ Fotogrammetrie
Školství Z domova
[Pošta]