[Home Page]

Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1

Dne 1.11.2015 vstoupila v platnost aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, který lze stáhnout na stránkách www.rsd.cz - https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy.

Zkráceně tento předpis udává jednotný vzor způsobu tvorby geodetických podkladů pro projekt a tvorbu základní mapy komunikace.

Všechny předpisy ŘSD ČR (B2, C1, C2) jsou závazné na všech komunikacích a stavbách ve správě ŘSD ČR na základě ustanovení v TKP-D 1 schválené Ministerstvem dopravy MD-OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 a ukotven ve Všeobecných a Zvláštních obchodních podmínkách ŘSD ČR.

Ing. Kamil Alferi

vyvěšeno: 20.11.2015
ID článku: 4794
další informace: www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy


Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
[Server] GeodézieRůzné [Pošta]