[Home Page]

Před 150 roky se narodil prof. Ing. Josef Petřík, Dr.h.c.

Narodil se 22. 3. 1866 v Praze.Tento vynikající československý geodet a pedagog, profesor geodézie na pražské technice od roku 1910, rektor ČVUT 1926-27 se významně se podílel na budování geodetického a kartografického studia v ČSR.

Roku 1906 oddělil z přednášek geodézie partie o agrárních operacích a scelování pozemků a stal se tak v Čechách zakladatelem oboru pozemkových úprav.

Byl oblíben studentstvem, po celý život se řídil heslem „Pomohu, kde mohu“. Zemřel 16. 5. 1944

Další informace na http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=542

redakce

vyvěšeno: 16.03.2016
ID článku: 4823
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=542


Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
[Server] Pozemkové úpravy [Pošta]