[Home Page]

Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze

Ve dnech 12.-19. července 2016 pořádá Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum s firmou Auletris,s.r.o., XXIII. Kongres Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum s mottem From human history to the future with spatial information (Od historie lidstva k budoucnosti s prostorovou informací.

Kongres se uskuteční v Pražském kongresovém centru. Lokální výbor složený z českých expertů, rozdělených do osmi technických komisí společně s desítkou mladých odborníků, přijal přes 2400 příspěvků, které byly následně hodnoceny 761 recenzenty z celého světa. Přes 430 příspěvků bylo z různých důvodů staženo z programu Kongresu samotnými autory. Přibližně 180 příspěvků bylo z Kongresové literatury vyřazeno recenzenty a přibližně 300 příspěvků nesplnilo náležitosti obsahu odborného vědeckého příspěvku, případně výsledný text nebyl vložen do databáze Kongresu. K 20. 5. 2016 bylo registrováno 1403 příspěvků, které byly již odeslány společnosti Copernicus pro přípravu kongresové literatury. Odhaduje se, že cca 150 dalších příspěvků bude vydáno v Přílohách kongresové literatury.

Odborný program kongresu je rozčleněn do 60 pracovní skupin, 18 tematických a 18 speciálních skupin. Podrobný rozvrh je uveden na webových stránkách konference http://www.isprs2016-prague.com/program/timetable. Na Kongresu budou uspořádány dvě zcela nové akce - Fórum národních mapovacích a katastrálních agentur a Fórum kosmických agentur. Pro studenty a mladé vědce je pořádána Letní škola v Telči.

Databáze Kongresu eviduje k 20. květnu 3351 zájemců o účast z pěti kontinentů a lze očekávat, že samotnou akci navštíví kolem 2900 účastníků (z toho cca 70 z České republiky). Uznáním vědecké a technické úrovně pořádající země je fakt, že odborné příspěvky zaslalo 57 českých autorů a z toho pouze 3 byly vyřazeny recenzenty a 3 příspěvky stáhli autoři sami (zpravidla pro včasné nedodání úplného textu příspěvku). S ohledem na počet obyvatel se tak Česká republika stala největším přispěvatelem odborných článků do kongresové literatury, které byly recenzenty vesměs vysoce hodnoceny.

Výstavy nejnovějšího technického a programového vybavení a pro zpracování dat v oboru fotogrammetrie a dálkového průzkumu se zúčastní všechny známé firmy a instituce zahraniční i tuzemské v celkovém počtu 80 subjektů.

Českým návštěvníkům bude umožněn výhodný jednodenní přístup na jednání kongresu i výstavu, kdy se mohou setkat se světovými odborníky a výrobci techniky a softwaru, inspirovat se pro svou další práci a navázat neformální kontakty s profesními kolegy z celého světa.

ředitelka kongresu Lena Halounová, ředitel lokálního programového výboru Václav Šafář

vyvěšeno: 22.05.2016
ID článku: 4869
další informace:www.sfdp.cz/
www.auletris.com/
http://www.isprs2016-prague.com/program/timetable/


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Školství
Z domova
[Pošta]