[Home Page]

Příjem geodetické dokumentace v Praze

Předpokládané datum spuštění nová aplikace na ePříjem geodetické dokumentace je 1. 6. 2016.

Dokumentace skutečného provedení staveb bude možné podávat nově i prostřednictvím ePřejímky.
Aplikace vyžaduje vyplnění požadovaných polí a přiložení povinných souborů dle Náležitostí předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (náčtr nebo výkres, průvodní zpráva, seznam souřadnic a výšek s popisem bodů) a zákres dotčeného území.

Možnost předávání DSPS „na přepážce“ v sídle IPR Praha zůstane nezměněna.

redakce

vyvěšeno: 24.05.2016
ID článku: 4870
další informace: http://geoinformace.cz/cz/zdroj/geoportal-praha


Z časopisu Zeměměřič č. 16-05a06
[Server]
Geodézie
Různé Internet
[Pošta]