[Home Page]

Zemřel Ing. Georgij Karský, CSc.

Odešel nečekaně v pondělí 19. září 2016 ve věku nedožitých 84 let.

Poslední rozloučení bude ve čtvrtek 29. září 2016 ve 12:00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Ing. Karský je znám především jako vědecký pracovník VÚGTK ve Zdibech, mnoho let pracoval na Geodetické observatoři Pecný. Věnoval se astronomickým pozorováním pasážníkem a cirkumzenitálem a podílel se na modernizaci tohoto originálního českého přístroje.
Osobitým způsobem vstoupil do éry družicové geodézie v r. 1957, kdy vizuální pozorování prvních sovětských sputníků, která prováděl ze svého pražského bytu, umožnila - spolu s jinými - prof. E. Bucharovi jako prvnímu na světě určit zploštění zemského tělesa na základě výstupného uzlu družice.
Ing. Karský se zaměřoval na otázky metodiky měření, vlastností přístrojů a aparatur, fyzikálních vlivů prostředí na měření a na zpracování postupů fotografických pozorování umělých družic Země, které byly používány až do roku 1990.
Dizertační kandidátská práce z druhé poloviny 60. let byla věnována působení relativistických efektů na geodetická měření. Od roku 1967 se velmi aktivně podílel na práci sekce kosmické fyziky mezinárodního vědeckého programu INTERKOSMOS. Patřil k předním pracovníkům v oblasti GNSS, věnoval se i problémům společenskovědním.
Patřil také mezi autory časopisu Zeměměřič. Bude nám chybět.

redakce

vyvěšeno: 22.09.2016
ID článku: 4923
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=89


Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
[Server] Různé [Pošta]