[Home Page]

300letá Müllerova mapa Moravy k vidění v Brně

Až do konce února 2017 můžete navštívit výstavu u příležitosti 300. výročí vydání stavovské mapy Moravy (1716) Johanna Christopha Müllera. Výstava návštěvníky seznámí s měřickými postupy, kartografickým zpracováním i tiskem starých map.

Bohatě kolorovaný rukopisný exemplář mapy věnovaný císaři Karlu VI. patří zcela právem mezi výjímečné exponáty výstavy, která prezentuje zahraniční odvozeniny Müllerovy mapy stejně jako nejstarší mapová vyobrazení Moravy od Paula Fabricia, Jana Amose Komenského a Georga Matthäuse Vischera.
Akci pořádá Muzeum MU a Geografický ústav PřF MU.

16.11.2016 – 28.2.2017
Muzeum Masarykovy univerzity
Vstup za BAZILIKOU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Mendlovo nám. 1A, Brno
Otevřeno: úterý – neděle od 10 do 17 hodin, www.mendelmuseum.muni.cz

redakce

vyvěšeno: 09.11.2016
ID článku: 4932
další informace:www.czechmaps.cz/kdyz-mapa-slavi-narozeniny-300-let-od-vydani-mullerovy-mapy-moravy/
www.mendelmuseum.muni.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
[Server] KartografieHistorie [Pošta]