[Home Page]

Družicové metody v geodézii a katastru

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně vás zve na 20. ročník semináře s mezinárodní účastí DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU . Seminář se koná ve čtvrtek dne 2. února 2017 v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno - Veveří 95

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá jubilejní 20. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací GNSS. Program semináře je tradičně zaměřen především na:
- aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
- bodová pole a družicové sítě,
- výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
- vývoj družicových a monitorovacích technologií,
- záměry ČÚZK,
- využití v geodynamice,
- zkušenosti v oblasti katastru.

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.
V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.
Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.
Za přípravný výbor: doc. Ing. Josef Weigel, CSc., odborný garant semináře, Ústav geodézie FAST VUT v Brně
Kontaktní údaje:
Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
E-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz
Tel.: + 420 541 147 201 (V. Žmolová), +420 541 147 213 (J. Weigel)

Rámcový program semináře:
8:30 - 9:30 prezence účastníků,
9:30 - 12:15 zahájení, 1. a 2. blok referátů
12:15 - 13:15 polední přestávka,
13:15 - 15:15 3. blok referátů s krátkou diskusí,
15:15 - 15:45 diskuse a závěr semináře.

Přihlášky na seminář:
elektronicky na adrese http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/ nebo kontaktujte pořadatele
Uzávěrka přihlášek na seminář je 27. ledna 2017.
Na seminář se platí vložné.

redakce

vyvěšeno: 21.11.2016
ID článku: 4934
další informace:geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/


Z časopisu Zeměměřič č. 19-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
Software Školství
[Pošta]