[Home Page]

Zemřela Zdenka Roulová

Zdena zemřela náhle v druhou adventní neděli 4. 12. 2016 po dlouhé těžké nemoci ve věku 79 let. Poslední rozloučení s Ing. Zdenou Roulovou bude v pondělí 12.12.2016 v 10:40 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Zdena se narodila 14.11.1937. Měl jsem to štěstí, že jsem po nástupu do Geodetického a kartografického podniku pouze chvíli pracoval v sestavitelském provozu a pak mě Ing. Roulová nabídla místo v technické redakci v Šulcárně, což byla tiskárna GKP.
V technické redakci jsem zažil Listopad 1989, kdy nám Zdena jako vedoucí podepisovala žádanky na xeroxování materiálů pro výrobu map, ale dobře věděla, že se jedná o provolání Občanského fóra, studentů atd. Zdena mě taky uvolnila bez nutnosti napracování, když v prosinci 1989 probíhala sbírka šatstva pro Arménii, pouštěla mě operativně z práce, když jsem jako aktivista ČSOP zachraňoval labutě na Vltavě.
Poslala mě také jako jediného vyslance za technickou redakci na představení Apple Computers, když firma přišla na československý trh, což významně ovlivnilo moji profesní kariéru. Podporovala mé pokusy zapojit PP06 s T602 a DOS do výrobního procesu v technické redakci.
Zdenu jsem poznal jako člověka zapáleného pro svoji práci, ale i jako velice lidskou starší kolegyni - vedoucí, která vždy ochotně pomohla, vše vysvětlila a odvážně některé věci jako vedoucí "přikryla" svou funkcí.

Byla technickou redaktorkou 1. řady turistických map a až po mnoha letech jsem se dozvěděl, že bývala i úspěšnou navigátorkou v Geodesia Rallye. Aktivní byla i Kartografické společnosti. Přes 20 let už nepracuji v jejím oddělení, ale vždy po tom jsem ji rád potkal na Mapě roku nebo jiných akcích. Občas jsem ji i zavolal a snažil se přemluvit, aby pro Zeměměřiče a jeho čtenáře sepsala, jak museli v GKP deformovat 1. edici turistických map, aby imperialisti a podvratné živly zabloudili na Šumavě. Zdena mi vyprávěla, jak se s tím vypořádali elegantně pomocí nakloněné projekce dlaždic, což umožňovalo inverzním postupem opět zkresléné mapy narovnat do správného měřítka. To jsme také částečně prováděli, když se v roce 1990 rychle dodělávaly turistické mapy našeho západního pohraničí.

Zdenu jsem měl rád jako člověka i jako vedoucí.

redakce

vyvěšeno: 05.12.2016
ID článku: 4940
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=611


Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
[Server]
Kartografie
Různé Z domova
[Pošta]