[Home Page]

Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP

Na web ČÚZK byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí adresáře je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky.
Viz odkaz.

redakce

vyvěšeno: 05.05.2017
ID článku: 4968
další informace: www.cuzk.cz/getattachment/27156bf9-8d6b-4d21-968a-548feb564f54/CUZK-04923-2017-22.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-05a06
[Server] Resort ČÚZKZ domova [Pošta]