[Home Page]

Geodeti ve výstavbě

Domnívám se, že geodet ve výstavbě je specialista více oborů než pouze stavitel (zemědělec, katastralista, informatik atd.) Proto nesouhlasím s přičleněním geodetů do ČKAIT, ale podporuji vznik samostatné Komory geodetů v souvislosti s novelou zeměměřického zákona i za cenu, že výkony tohoto povolání se nepodaří prosadit v krátké době. Do vzniku samostatné Komory GK doporučuji vyžadovat dodržování zákona č. 200/1994 Sb.

Ing. Jiří Křipač
jiri.kripyc@rsd.cz
zaměstnanec státní příspěvkové organizace v dopravě
(Ředitelství silnic a dálnic, pozn. redakce)

vyvěšeno: 23.11.2002
poslední aktualizace: 23.12.2002
ID článku: 556


Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
[Server] GeodézieZ domova [Pošta]