[Home Page]

Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

Třebíčský objektiv napsal:
...Přednášející odborní lektoři se věnovali konkrétním záležitostem ohledně pozemkových úprav a bylo například konstatováno, že ze státního rozpočtu je vyčleněno více finančních prostředků než vloni. Nezanedbatelná bude i pomoc z evropských fondů SAPARD. Část financí však bude nutno použít na delimitační proces pozemkových úřadů, které přešly z bývalých okresních úřadů přímo pod ministerstvo zemědělství...

(ik)

vyvěšeno: 28.03.2003
ID článku: 708
další informace: web.telecom.cz/objektiv/mistni.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server]
Pozemkové úpravy
Přečtěte si Z domova
[Pošta]