[Home Page]

Aktuálnost údajů z katastru na internetu

Zajímavou službu připravil OCD ZÚ pro DP k ISKN, kdy v tabulce ukazuje datum a čas přenosu posledních změn z jednotlivých lokálních databází do centrální databáze, odkud jsou údaje KN dálkovým přístupem poskytovány uživatelům. Tento časový údaj je vždy uváděn v záhlaví každého výstupu, jako "Platnost k:".
Závazné údaje katastru nemovitostí jsou jen a jen údaje uložené v lokálních databázích jednotlivých katastrálních úřadů. Z nich se údaje postupně přenáší i do centra.

redakce

vyvěšeno: 04.04.2003
ID článku: 713
další informace: www.cuzk.cz/adr12/replikace/posledni_replikace.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Internet
[Pošta]