[Home Page]

Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?

Vedení seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) má na ČÚZK na starosti personální odbor vedený PaedDr. Zajíčkem a úplnost či věcná správnost náleží tedy tomuto odboru.
Podle § 14 odst. 8 zeměměřického zákona je seznam (vedený ČÚZK a Ministerstvem obrany) VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ. Na základě veřejného přístupu získaly seznam ÚOZI také organizace KGK a ČSGK, které iniciovaly a zaplatily rozesílání anketních lístků o vstupu ÚOZI do ČKAIT všem ÚOZI podle tohoto seznamu prostřednictvím redakce časopisu Zeměměřič.

Do redakce se z cca 2 100 adres vrátila více než stovka dopisů jako nedoručitelné. Přitom osoba, která neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění (tj. např. i změnu adresy, resp. přesněji místa svého trvalého pobytu) se podle § 17b odst. 1 písm. c) bodu 3 zeměměřického zákona dopouští jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví a lze jí za to uložit pokutu, jejíž obecná horní hranice je zeměměřickým zákonem stanovena částkou čtvrt miliónu korun. Vlastní povinnost ÚOZI oznamovat ČÚZK změny údajů (tj. i místa trvalého pobytu) je stanovena v § 16 odst. 1 písm. g) zeměměřického zákona.

Seznam ÚOZI s adresami a typy oprávnění A, B, C v PDF formátu jsme zveřejnili na webu Zeměměřiče a vyzýváme všechny ÚOZI z řad našich čtenářů ke kontrole svých údajů. Jistě ne nadarmo po našem odhalení stovky nefunkčních adres zveřejnil 10. 3. 2003 tento seznam na internetu také ČÚZK a možná si tak připravil lepší půdu na případné sankce. Neváhejte s kontrolou a dejte si věci do pořádku - rezortu ČÚZK se nedostává peněz...

redakce

vyvěšeno: 07.04.2003
ID článku: 718
další informace: www.sweb.cz/zememeric-pdf/UOZI.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server]
Resort ČÚZK
ČSGK KGK
[Pošta]