[Home Page]

Brněnský seminář Zpracování měření GPS

BRNO (4. 2. 2003): Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádal začátkem února již šestý ročník tradičního brněnského semináře GPS. Tentokrát byla problematika tematicky zaměřena do oblasti zpracování dat GPS. Každoročně se semináře zúčastňují odborníci z ČR, Slovenska a Polska, což nebylo ani letos výjimkou. Odborným garantem byl opět prof. ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.

Na semináři se zaprezentovalo celkem 85 účastníků, z nichž 38 % bylo ze státní sféry, 33 % ze soukromé sféry a 29 % ze školství. V hlavním programu semináře zaznělo celkem 13 referátů, v nichž vystoupili se svými zkušenostmi a výsledky autoři z ČVUT Praha, VUT v Brně, VA Brno, Geodisu Brno, STU Bratislava a AR Wroclaw (Polsko). Na závěr semináře byly prezentovány další 4 diskusní příspěvky. Tematicky se referáty týkaly základních principů a možností autonomního určení polohy s GPS, metod analýzy výsledků dlouhodobých měření permanentních stanic GPS, možností monitorování vodních par v troposféře pomocí pozemních observací GPS a metod řešení ambiguit v režimu RTK. Další vystoupení se zabývala strategiemi zpracování dat GPS v přesných lokálních sítích pro výzkum geodynamiky včetně možností využití analytických nástrojů Bernského GPS software a dalšími aspekty přesného vyhodnocení GPS měření v lokálních účelových sítích. Zazněly rovněž referáty k problematice metod vyrovnání družicových sítí, přechodu od lokální soustavy k vyrovnání v geocentrických souřadnicích, včetně ukázky konkrétního vyrovnání experimentální 3D sítě. Diskutována byla i problematika přímé transformace z ETRS 89 do S-JTSK a testování přesnosti tohoto převodu. Zajímavý byl i pohled do teoretické a praktické problematiky využití inerciální navigace v letecké fotogrammetrii.

Na závěr byly předneseny příspěvky o možnostech integrace měření GPS s terestrickými měřeními, problematika realizace a zpracování měření GPS na délkové geodetické základně Hlohovec, určení dráhových elementů družice MIMOSA pomocí GPS a současného stavu a výhledu sítě permanentních stanic by@SAT.

Součástí semináře bylo slavnostní otevření "Kladivovy observatoře" u příležitosti 60. výročí úmrtí Prof. PhDr. Bohumila Kladivy (1888 - 1943). Prof. ing. Jan Fixel, CSc. připomněl přítomným osobnost Bohumila Kladivy, profesora na brněnské technice a jeho významné zásluhy o rozvoj československých gravimetrických základů.

Ze semináře byl vydán sborník referátů, který obdrželi zaregistrovaní zájemci a účastníci semináře. Sborník je možno pro další případné zájemce objednat v ceně 200 Kč na adrese zmolova.v@fce.vutbr.cz.

Současně v rámci semináře probíhala výstava, na které obchodní zástupci firem Geodis Brno spol. s r.o., Geotronics Praha s.r.o., Gefos Praha a.s. a firmy Aleš Rucký - Th-Ales představili nejnovější produkty družicových aparatur systému GPS.

Ing. Jiří Bureš,
Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně

vyvěšeno: 24.04.2004
poslední aktualizace: 24.04.2003
ID článku: 739


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server]
GPS
Školství Z domova
[Pošta]