[Home Page]

Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

SIA JVK a SIA Parnas, dvě malé litevské společnosti se ve své praxi setkaly s absencí aktuálních leteckých snímků a velkoměřítkových map na místním trhu. Aby zaplnily tuto mezeru, spojily obě společnosti své síly ve vývoji postupu od palubního sběru leteckých snímků a zpracování do konečných velkoměřítkových digitálních map pro podporu GIS. SIA JVK vzala odpovědnost za nezbytné letadlo a zařízení pro sběr dat, zatímco SIA Parnas prováděla odpovídající fotogrammetrické a mapovací práce.

Vybavení

Jako nosič zařízení bylo vybráno letadlo Aeroprakt ukrajinské společnosti Aeroprakt s.r.o. Letadlo bylo vybaveno fotografickou a video kamerou, palubními počítači, přijímačem GPS, synchronizační elektronikou a přístroji pro sběr údajů. Navigační počítačový systém založený na GPS vytváří úplnou sadu plánovacích letových údajů, včetně cesty k objektům, rezervního letiště a detailní letový plán. Snímkování je synchronizováno s palubním přijímačem GPS. Palubní počítač kontroluje letové parametry, jakož i sběr údajů. Přesné geodetické souřadnice kamery jsou získány při následném zpracování kinematických měření GPS palubním přijímačem a referenční stanicí. Snímky jsou pořizovány nemetrickou kamerou Mamiya RZ 67 Pro II (Mamiya America Corp.) s 4080 x 4080 Kodak Professional DCS Pro Back CCD matrix (Eastman Kodak Comp.). CCD pixely mají rozměr 9 mikrometrů. Kamera zabudovaná v cockpitu je vybavena čočkou Mamiya Sekor 50 s pevnou ohniskovou vzdáleností 50,319 mm. Nemetrická kamera je kalibrována na oddělení fotogrammetrie Moskevské státní univerzity geodezie a kartografie.

Kritéria výběru

Všeobecné kritérium pro výběr softwaru a zařízení je: maximum funkčnosti při minimálních výdajích. Detailněji řečeno, zařízení a software bylo vybráno na základě následujících kritérií:

Údaje a software

Údaje jsou registrovány a uschovány v palubním zařízení. Oblast jednoho čtverečního kilometru je pokryta osmi snímky z výšky 1 000 m a 35 snímky z výšky 500 m, což zaručuje 60% podélný překryt a 30% příčný překryt. Souřadnice projekce center jsou vypočteny po letu z kinematických GPS měření a byly užity pro blokové vyrovnání. Snímky byly zpracovány digitálním fotogrammetrickým systémem PHOTOMOD (Racurs Co. Moskva, Rusko). Tento systém byl vybrán, protože poskytuje plnou sadu prostředků pro úplné fotogrammetrické zpracování, od aerotriangulace až po konečnou tvorbu ortomozaiky a digitální mapy.

Test

Malá pilotní studie byla vykonána v září 2001 vykonáním leteckého snímkování podél dálnice Dobele-Nigrande. Test byl doprovázen pozemním měřením části silnice v oblasti města Auri. Výsledné ortosnímky a vektorová data byla porovnána s pozemním měřením, vykonaným s přesností vyžadovanou v zastavěných oblastech v měřítku 1 : 500. Pásy čtyř snímků byly zpracovány pro vytvoření digitálního modelu terénu, ortofota a vektorových dat. Navíc bylo použito bloku 116 digitálních snímků (deset pásů) pro vytvoření ortofota měřítka 1 : 2 000 pro území 17 čtverečních kilometrů. Výsledky byly porovnány s pozemním měřením, a to třemi postupy:

Úroveň přesnosti je akceptovatelná pro velkoměřítkové mapování zastavěných oblastí.

Aplikace

Technologie je vhodná pro rychlé a efektivní digitální mapování malých oblastí (sto hektarů a více) a liniových objektů jako silnice, dálkovody apod. měřítka 1 : 2 000. S využitím ortofot, digitálních modelů, 3D a 2D vektorových dat je možná podstatná redukce pozemních měření a času pro mapování v měřítkách 1 : 500 a 1 : 1 000.

Z časopisu GIM int., roč. 16, č. 8 (2002), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2002 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno)

Janis VJATERS Sergey MIROV

vyvěšeno: 24.04.2004
poslední aktualizace: 24.04.2003
ID článku: 741


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie NZK
[Pošta]