[Home Page]

GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI

Ve čtvrtek odpoledne 19.6.2003 zasedalo na GIS Seč také předsednictvo CAGI, kde bylo mimo jiné konstatováno, že v roce 2003 se strategickými partnery České asociace pro geoinformace staly právě tyto dvě firmy.

CAGI se za 6 let své existence stala uznávanou odbornou platformou. Sdružuje geoinfor-mační komunitu tvořenou uživateli, producenty, specialisty, pedagogy a firmami zabývajícími se geoinformacemi, geoinformačními systémy a technologiemi. CAGI reprezentuje tuto komunitu ve vztahu k ústředním orgánů veřejné správy a dalším domácím i zahraničním partnerům. Jak se ukázalo i v předvčerejší diskuzi s ministrem Mlynářem (který CAGI též velmi kladně hodnotil) zde na Seči, CAGI hledá a prosazuje řešení k odstranění existujících bariér.

Pokud i vy, milí účastníci a vážené firmy, chcete snahy CAGI podpořit, staňte se členy nebo strategickými partnery. CAGI si to zaslouží. Více na www.cagi.cz

redakce

vyvěšeno: 15.06.2003
ID článku: 792
další informace: www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] GPSZ domova [Pošta]