[Home Page]

Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země

Jack Dangermond hovořil o indickém národním projektu „Mapujte své okolí“ (Mapping Your Neighbourhood). Projekt je koncipován pro indické školáky a umožňuje jim podílet se na oslavách dvoustého výročí projektu „Great Arc“, 1 600 mílového mapování indického subkontinentu s palcovou přesností, jehož dokončení trvalo bezmála 50 let.

Během jednání podepsal prezident ESRI smlouvu s indickým ministerstvem vědy a techniky (Department of Science and Technology – DST) o podpoře výše zmíněného projektu. Mapy vytvořené v jeho rámci budou sloužit jako učební pomůcka pro studenty, která jim usnadní mapování okolí, jež se odrazí v efektivnějším rozhodování v rurálních i městských oblastech.

Další dohoda, kterou uzavřel Jack Dangermond s DST, se týká vývoje národní infrastruktury prostorových dat (National Spatial Data Infrastructure – NSDI) v Indii. Záměrem spolupráce ESRI s indickým ministerstvem vědy a techniky je společně využívat zkušeností a zdrojů za účelem rozšíření konceptu NSDI v Indii a přístupu ke standardizovaným prostorovým datům, a pomoci tak implementaci aplikací a řešení pro podporu sociálních potřeb.

firemní tisková zpráva

vyvěšeno: 18.07.2003
ID článku: 807
další informace: www.arcdata.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] ZajímavostiZe zahraničí [Pošta]