[Home Page]

Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.

Z vystoupení ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) na KÚ v Děčíně dne 26. června 2003 v rámci schůzky konané z iniciativy časopisu Zeměměřič vyplynula zajímavá skutečnost, která již byla diskutována i na půdě Komory geodetů a kartografů (KGK).

Jedná se o nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele geometrického plánu vůči potvrzovateli geometrického plánu. Z právního hlediska je ověřovatelem fysická osoba s úředním oprávněním (poskytnutém ověřovateli státem) a potvrzovatelem je právnická osoba (katastrální úřad) jako orgán státní správy - tedy stát. Dojde-li ke sporu mezi ověřovatelem a potvrzovatelem, rozhoduje ZKI jako státní orgán - tedy opět stát.

Z uvedeného je jasné, že veškeré pravomoci jsou v rukou státu, který je také využívá. To je zaviněno tím, že v našem oboru neexistuje zákonem definovaná samospráva, která by měla eliminovat shora uvedenou nevyváženost pozic ověřovatele a potvrzovatele. Proti dokonale organizovanému státu stojí ověřovatel jako osamocený jedinec, který cítí, že „nemá šanci“ a proto si ani moc nestěžuje.

Tento stav však není dobrý ani pro samotný stát a zejména ne pro klientelu naší profese. Náš obor pak není schopen na základě střetávání různých názorů nalézat ten nejlepší a tím posouvat kvalitu našich služeb vzhůru ve prospěch našeho klienta. Jeho spokojenost by měla být pro nás v každém případě rozhodujícím kriteriem při hodnocení práce našeho oboru. Klienta také nezajímá, zda je vina na straně státu, či jen nějakého jeho úředníka, nebo na straně osoby samostatně výdělečně činné, nebo dokonce na špatných zákonech - i to je věc našeho oboru, abychom se snažili mít zákony, které se týkají naší činnosti ve stavu, který bude maximálně uspokojovat potřeby naší klientely. Z jeho pohledu pak obor geodesie bude fungovat buď dobře, nebo špatně.

Podle shora zmíněného vystoupení ředitele ZKI v Liberci však bohužel ZKI nemá možnost zavést vůči příslušnému státnímu úředníkovi - potvrzovateli geometrického plánu obdobné řízení, jaké může zavést s ověřovatelem geometrického plánu. To je pro ověřovatele - ve většině případů soukromého podnikatele diskriminací soukromého podnikání.


Dotazy na ZKI zní :

1. Mohl by ZKI v Liberci iniciovat takovou úpravu příslušných právních předpisů, která by zavedení řízení s konkrétní osobou odpovědnou za potvrzování GP na KÚ umožňovala ?

2. Považuje ZKI v Liberci současnou právní úpravu správy naší profese, kdy všechny „trumfy“ má v rukou stát za správnou a s ohledem na naše členství v EU za perspektivní ?

S poděkováním za odpovědi a s přáním zdaru této schůzce

Ing. Jan Fafejta,
předseda Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory)

Pozn. redakce: Tyto dotazy zaslal ZKI v Liberci předseda Komory geodetů a kartografů 21.7.2003 jako podklady pro schůzku na KÚ v Děčíně koncem července. Ač redakce časopisu Zeměměřič na svých stránkách tato setkaní v Děčíně "odstartovala", tak nebyla o další schůzce koncem července na KÚ v Děčíně informována ani od KÚ a ani od ZKI. O schůzce nebylo týden před akcí informováno ani na webu těchto orgánů.

ing. Jan Fafejta

vyvěšeno: 12.08.2003
poslední aktualizace: 18.08.2003
ID článku: 826
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=838


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí KGK
[Pošta]