[Home Page]

ISKN ve shodě se Standardem ISVS

Informační systém katastru nemovitostí obdržel dne 15.7.2003 atest podle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na shodu produktu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu, v. 02/01 a se Standardem ISVS pro popis datových prvků, verze 2.01 jednoduché datové prvky a verze 1.02 složené datové prvky, se stupněm hodnocení „splňuje bez výhrad“. Atest vydalo atestační středisko Equica, a.s., (registrační číslo 07-20030701, platnost do 15.7.2008).

redakce

vyvěšeno: 18.08.2003
poslední aktualizace: 01.06.2004
ID článku: 840
další informace: www.cuzk.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Internet Z domova
[Pošta]