[Home Page]

PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

Katastrální úřady prý stávkovaly v pondělí dne 1. září 2003. Na tváři lidí nepatřících do množiny katastrálních úředníků to vzbuzovalo shovívavý úsměv na tváři. Že prý se stejně nepozná kdy jde o stávku a kdy o normální úřední den. Nepovažoval jsem to za dobrý vtip, byl jsem však rád, že veřejnost má ke kolegům katastrálníkům tak chápavý vztah. Domníval jsem se tedy, že si tyto dvě strany barikády neudělaly navzájem asi nikdy nic zlého.

Než se však týden s týdnem sešel, s hrůzou jsem zjistil jak zkorumpované bestie na katastrálních úřadech sedí. Přece to musí být pravda, když to na návrh ministra zemědělství konstatuje tak osvícený orgán, jakým prý je naše současná vláda.

Nikdy jsem neměl rád když mi byl předkládán cizí názor k uvěření. Ono vůbec s těmi dogmaty, vládní nevyjímaje, je to nějaké podivné. Tak jsem si udělal vlastní průzkum zkorumpovanosti katastrálních úředníků. Objekty průzkumu byli:
a) podnikatelé – zeměměřiči spolupracující s katastrálními úřady,
b) právnické a fyzické osoby zásadně nenabízející a nedávající úplatky,
c) fyzické a právnické osoby zásadně nabízející a dávající úplatky.

Vzorek a) nenabízí ani nedává úplatky. Jednak mu to nedovolují současné dumpingové ceny geodetických prací, jednak ze znalosti věci vědí jak to všechno chodí a nemá tedy žádnou cenu o něčem takovém uvažovat. Spíš by se část tohoto vzorku ráda stala katastrálními úředníky, to aby už konečně jednou měli „svoje jistý“.

Vzorek b) pro své morální kvality je neoblomný. Zkrátka nenabízí a nedává.

Vzorek c) byl roztomilý. Jeho součástí byl i podnikatel, který má u vlastního WC kasičku a vždy při použití tohoto zařízení tam vhodí Kč 2 nebo 5 podle rozsahu potřeby jako úplatek sám sobě. Nikdo z tohoto vzorku nepřiznal, že by úplatek předal a to i přesto, že jej nabízel. Každý z respondentů v této kategorii zjistil, že bariera je neprolomitelná. Nikdo z nich netuší, zda katastrální úředníci jsou tak morální či zda na úřadech fungují tak dokonalé kontrolní mechanizmy. Zkrátka: ani tento favorizovaný vzorek neuspěl.

Přesto vláda pověřila ministra zemědělství aby udělal korupci na katastrálních úřadech přítrž. Přitom nikdo nebyl obviněn, souzen, nikomu nic nebylo dokázáno. Přesto byl použit princip kolektivní viny. Přesto byl spuštěn jakýsi holokaust.

Celá kauza mi není lhostejná, v resortu jsem působil více než 20 let a stále cítím jistou sounáležitost se svými bývalými kolegy. Proto mi není jedno jestli někdo vezme šoufek a začne rozkarbovanými fekáliemi polévat náš, podle mého mínění a znalostí ostatních oborů lidské činnosti, relativně aristokratický štít. A tak se ptám:

Hej, páni konšelé na ČÚZK, proč si to necháte líbit? Proč necháte urážet své poddané? Jste lídry resortu nebo pucfleky ministra zemědělství? Anebo (pokud má ministr pravdu) proč si nesbalíte svých pět švestek a nevyklidíte pole s omluvou - kam že se ten váš resort pod vaším vedením dostal? Proč neukamenujete toho, kdo způsobil toto mínění o zkrmených kaprech ve vašem rybníku? Proč děláte jako by nic a koukáte jako když myslíte na vzdálené příbuzné?

A co vy, vy chásko plebejská, teď byste měli stávkovat!!! Teď jde o víc než o vaše procenta zvýšení platů! Teď by ta stávka měla teprve bolet! Ne hodinu, den nebo měsíc, ale až do doby, než se vám ministr a vláda omluví. Pokud tak neučiníte, tak vězte, že všichni budou přesvědčeni, že jste skutečně pakáž zkorumpovaná. Vždyť i ta poslední šlapka z Perlovky umí nahlas hájit svoji čest nebo to, co z ní ještě zbylo.

Byl bych rád, kdybychom všichni, výkonní zeměměřiči i katastrální úředníci, táhli za jedno lano s cílem dokázat, že korupce na katastrálních úřadech není. A pokud byla či je, tak kdo v tom jede. Důrazně odmítněme princip kolektivní viny!

Franta Nebojsa, GEOS Litoměřice, www.geos.cz

František Janovský

vyvěšeno: 13.10.2003
ID článku: 942
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=841


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]