[Home Page]

Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru

V článku „Začarovaný katastr na severu II.“ publikovaném v časopisu Zeměměřič č. 6+7/2003 na str. 26-28 popisuje autor článku pan Jan Jahoda „…kauzu jednoho obyčejného návrhu na opravu výměry parcely.“.
Rád bych autorovy postřehy, názory a soudy doplnil i o některá fakta, která zjistil odbor kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o věcné stránce popisovaného případu a o závěry, ke kterým dospěl. (viz další informace).

ing. Lumír Nedvídek, ČÚZK

vyvěšeno: 14.10.2003
ID článku: 947
další informace: www.zememeric.cz/03-11/FaktaOcarovnemKatastru.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]